AUTOMATIONSTRÄD

När du aktiverar en automatisering får du i själva verket igång verksamheten och slår på motorn som flyttar utlösare och åtgärder steg för steg tills de når målet och slutet av sekvensen. En aktiv automatisering körs dygnet runt tills du stoppar den eller raderar den.

VARFÖR ClinicSoftware.com?


 
 

Koppla ihop punkterna

"Clinic Software®.com är en heltäckande SaaS (Software as a Service) i molnbaserad form som skapats för att hjälpa företag och tidsbaserade företag av alla branscher och storlekar, t.ex. kliniker, spa och salonger, med verktyg som hjälper till att öka försäljningen, spara tid och organisera sig."

STIL DINA FRÅGOR